સુરત પોલીસે માસ્ક વગર ફરતા લોકો પાસેથી સાત છેલ્લા મહિનામાં 15 કરોડથી પણ વધુ દંડ ની રકમ વસુલી

સુરત, 8 જુલાઇ 2021 ગુરૂવાર

કોરોના કાળમાં માસ્ક નહિ પહેરનારા લોકો સામે છેલ્લા સાત મહિનામાં કરોડો રૂપિયાની વસૂલાત કરાય છે.  સાત મહિનામાં સુરત પોલીસે લોકો પાસે દંડના 15,23,29000 કરોડ રૂપિયા વસૂલ્યા છે.

કોરોનાની ત્રીજી વેવ વધુ ઘાતક બનવાની સંભાવના છે, ત્યારે લોકો જાતે શિસ્તાનું પાલન કરે અને દંડ તથા નોંધાયેલા ગુનાઓની આંકડાકીય માહિતી અંગે જાગૃત થાય એ ખૂબ જરૂરી છે. આ વચ્ચે જો કોરોનાકાળ દરમિયાન સુરત પોલીસની કાર્યવાહીની વાત કરવામાં આવે તો તે કડક જોવા મળી છે. છેલ્લા સાત મહિનામાં સુરત પોલીસે 1,53,329 લોકોને માસ્ક વગર ઝડપી પાડી 15 કરોડ રૂપિયાનો દંડ વસૂલ કર્યો છે.

 સૌથી વધુ દંડ એપ્રિલ મહિનામાં વસૂલ્યા છે કે જે સમયે સુરતમાં કોરોનાની બીજા તબક્કાની પીક જોવા મળી હતી. ગત ડિસેમ્બર મહિનામાં 30248 લોકો પાસેથી 30248000 રૂ., જાન્યુઆરી મહિનામાં 22002 લોકો પાસેથી 22002000 રૂ., ફેબ્રુઆરી મહિનામાં 4824 લોકો પાસેથી 4824000 રૂ., માર્ચ મહિનામાં 13035 લોકો પાસેથી 13035000 રૂ. , એપ્રિલ મહિનામાં 42029 લોકો પાસેથી 42029000 રૂ., મે મહિનામાં 24662 લોકો પાસેથી 24662000 રૂ. અને જૂન મહિનામાં 16529 લોકો પાસેથી  16529000 રૂ. દંડ વસુલ કરાયો છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s