માંગણી સંતોષાતા સિવિલના હિમોફિલીયા સેન્ટરના કર્મચારીઓએ હડતાળ સમેટી


– મંગળવારે
બપોરે પાંચ મહિનાનો પગાર ચુકવાતા કર્મચારીઓ 
ફરજ પર જોડાયા

        સુરત :

સુરત
નવી સિવિલ હોસ્પિટલના હીમોફીલિયા સેન્ટરમાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓને પગાર નહી મળતા સોમવારે
હડતાળ પર ગયા હતા.જોકે આજે બપોરે તેઓની માંગણી સંતોષાતા કર્મચારીઓ પુનઃ ફરજ પર જોડાયા
હતા.

નવી
સિવિલમાં હીમોફીલિયા સેન્ટરમાં ફરજ બજાવતા ડોક્ટર
, નસગ સ્ટાફ, કાઉન્સિલર,
ઓપરેટર સહિત પાંચ થી છ કર્મચારીઓને છેલ્લા છ માસથી પગાર નહિ થતા
હાલત કફોડી થઈ ગઈ હતી. જેથી કર્મચારીઓ સોમવારથી હડતાળ પર ઉતર્યા હતા. જેના કારણે
ત્યાં સારવાર અર્થે આવેલા દર્દીઓને હાલાકી વેઠવી પડી હતી. આજે સવારે કર્મચારીઓએ
હડતાળ યથાવત રાખી હતી.બાદમાં આજે બપોરે 
કર્મચારીનો જાન્યુઆરી થી મે સુધીના પાંચ માસનો પગાર સિવિલ તંત્ર દ્વારા
કરવામાં આવ્યો હતો.અને તેઓનો જુન માસનો પગાર બાકી હોવાનું કહ્યુ હતુ.પગાર થતા
ડોકટર સહિતના કર્મચારીએ હડતાળ સમેટી લીધી હતી.અને બપોરે પછી ફરજ પર જોડાયા હતા.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s