આજે વેક્સિનેશન સંપુર્ણ બંધ રખાશેઃ બહાનું હાસ્યાસ્પદ, મમતા દિવસ હોવાથી રસી નહી અપાય

સુરત,

<

p class=”12News” style=”text-align:justify;”>સરકારના મહા વેક્સીનેશન અભિયાનના
પહેલા ંત્રણ દિવસને બાદ કર્યા બાદ સરકારનું મહા વેક્સીનેશન અભિયાન લઘુ અભિયાન થઈ રહ્યું
છે. સરકાર રોજના ત્રીસ હજાર લોકોને જ વેક્સીન આપતી હતી પરંતુ હવે વધુ અછત થતાં આજે
માત્ર ત્રણ હજાર લોકોને જ વેક્સીન આપવામાં આવી હતી. સરકારે આવતીકાલ માટે વેક્સીનેશનનો
ડોઝ મોકલ્યો નથી જેના કારણે આવતીકાલે વેક્સીનેશન સેન્ટર બંધ રાખવામાં આવશે. જોકે, સરકારે
વેક્સીનના ડોઝ નથી એમ કહેવાના બદલે મમતા દિવસ હોવાથી વેક્સીનેશન બંધ રહેશે તેવી જાહેરાત
કરી છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s