હીરા કારીગરોની અછતને લીધે યુનિટ સવારે બે કલાક વહેલા શરૃ કરાય છે

-પોલીશ્ડમાં
ડિમાન્ડ હોવાથી ઉત્પાદ મેળવવા હીરાના પચ્ચીસ ટકા સવારે
6-7 વાગ્યે ચાલુ કરવાનું
શરૃ કરાયું

 સુરત,     

પોલીશ્ડમાં
ડિમાન્ડ છેલ્લાં બે-એક મહિનાથી ખૂબ સારી રહી હોવાથી
, પૂરેપુરુ ઉત્પાદન
મેળવવામાં આવી રહ્યું છે. કારીગરો ઓછાં હોવાથી સવારમાં બે કલાક વહેલી ફેક્ટરી શરું
કરવામાં આવે છે. ઓછામાં ઓછા
25 ટકા ફેક્ટરીઓ વહેલી શરુ થાય
છે.

હીરાના
ઉત્પાદન સાથે સંકળાયેલા કારીગર વર્ગની ઘણી સમસ્યાઓ છે. પરંતુ સૌથી મુખ્ય સમસ્યા
મજૂરીના દરમાં વધારા સંબંધી છે
,
એમ ગુજરાત ડાયમંડ વર્કર યુનિયનના ભાવેશ ટાંકે કહ્યું હતું.
ફેક્ટરીઓમાં ઉત્પાદનનો રેગ્યુલર સમય સવારે
8:30થી સાંજના 7:30 દરમિયાનનો છે. પરંતુ કારીગરો 10-12 કલાકથી વધુ કામ
પણ કરે છે.

કોવિડની
બીજી લહેરને કારણે મોટી સંખ્યામાં કારીગર વર્ગ વતન સૌરાષ્ટ્ર ચાલ્યો ગયો હતો.
અત્યારે પણ કારીગરોની સંખ્યા ઓછી છે. બીજી તરફ હીરા બજારમાં કામકાજો ખૂબ જ સારા
હોવાથી ઉત્પાદન મેળવવા માટે શહેરની ઘણી ફેક્ટરીઓ વહેલી સવારના
6-7 કલાકે શરૃ થાય છે.
કારીગરો પાસે ટાઈમ વધુ ભરાવડાવીને ઉત્પાદન મેળવવામાં આવી રહ્યું છે.
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s