વરસાદ લાવતા વાદળો બંધાઇ રહ્યા નથી, વાદળો ખેંચી લાવે તેવા પવનો ફુંકાતા નથી

  સુરત

<

p class=”12News”>જુન
મહિનામાં ત્રણ-ચાર દિવસ એવુ વાતાવરણ બન્યુ હતુ કે આજે તો ધોધમાર વરસાદ વરસશે.
પરંતુ આખો દિવસ ખાલી છુટોછવાયો વરસાદ વરસ્યો હતો. જયારે જુલાઇ મહિનાથી તો આવુ
વાતાવરણ પણ ગાયબ થઇ ગયુ  છે. અને વરસાદ પણ
આવતો નથી. આવા વાતાવરણને લઇને હવામાન વિદો કહે છે કે સામાન્ય રીતે વરસાદ લાવવા
માટે વાદળો બંધાવવા જોઇએ. અને એકવાર વાદળો બંધાયા પછી ખેંચી લાવતા પવન વાતા હોવા
જોઇએ. હાલમાં આવુ કોઇ વાતાવરણ જોવા મળતુ નથી. સાથે જ કયારે વરસાદ પડશે તે કહેવુ પણ
મુશ્કેલ છે. વધુમાં વરસાદ માટે જે મોન્સુન સિસ્ટમ સક્રિય થવી જોઇએ
, તે થતી જ નથી.જેના
કારણે વરસાદ કયારે આવશે તે કહેવુ મુશ્કેલ છે. વધુમાં જુલાઇ મહિનામાં હવામાન વિભાગ
દ્વારા પણ ગત વર્ષો કરતા આ વર્ષે નોર્મલ વરસાદ વરસવાની આગાહી કરાઇ હતી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s